RODZIC LIDEREM | KRAKÓW 21 kwietnia 2018


 


 


 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z "Regulaminem uczestnictwa w Konferencji" i akceptuję zawarte w nim postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizacji Konferencji Rodzic Liderem przez Fundację Arrow - Instytut Przywództwa z siedzibą w Krakowie przy Rynku Podgórskim 2, 30-518 Kraków, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr 101, poz. 926 z póź. zm.). Udzielenie zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji usługi.