The Global Leadership Summit | KRAKÓW 17 - 18 listopada 2017


 


 

ANKIETA

 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z "Regulaminem uczestnictwa w Konferencji" i akceptuję zawarte w nim postanowienia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizacji Konferencji The Global Leadership Summit 2016 przez Fundację Arrow - Instytut Przywództwa z siedzibą w Krakowie przy Rynku Podgórskim 2, 30-518 Kraków, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr 101, poz. 926 z póź. zm.). Udzielenie zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji usługi.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Arrow - Instytut Przywództwa z siedzibą w Krakowie przy Rynku Podgórskim 2, 30-518 Kraków, w celu otrzymywania drogą elektroniczną na podany adres email informacji organizacyjnych dotyczących konferencji, w myśl przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Arrow - Instytut Przywództwa z siedzibą w Krakowie przy Rynku Podgórskim 2, 30-518 Kraków, w celu otrzymywania drogą elektroniczną na podany adres email informacji o innych wydarzeniach i usługach organizowanych przez Instytut Przywództwa, w myśl przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)